Selecteer een pagina

Meldpunt slapende dienstverbanden.

Er is eindelijk een einde gekomen aan de slapende dienstverbanden. Een arbeidsongeschikte werknemer is door de werkgever onder dwang van een rechterlijk oordeel voor het eerst ontslagen met toekenning van de transitievergoeding.

Wat zegt de wet?

Slapend dienstverbanden zijn de Wetgever al jaren een doorn in het oog. Niet voor niets heeft hij in juli 2018 de Wet Compensatie Transitievergoeding aangenomen.

Het doel achter deze Wet is om te voorkomen dat werkgevers het dienstverband met arbeidsongeschikte werknemers na twee jaren van ziekte in stand houden omdat zij geen transitievergoeding willen betalen. De Wet treedt op 1 april 2020 in werking met terugwerkende kracht tot het moment van de invoering van de transitievergoeding in 2015. De werkgever zal dan de betaalde transitievergoeding gecompenseerd kunnen krijgen uit het UWV. Zodoende moét hij wel de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer willen opzeggen, zo is de gedachte. Helaas gebeurt dit nog maar zelden.

Wat kunnen wij voor u bereiken?

Op 27 december 2018 heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg als eerste rechter geoordeeld dat het slapend houden van een dienstverband van een duurzaam arbeidsongeschikte werknemer enkel en alleen om de transitievergoeding niet te betalen geen honorabel belang is. Het heeft op grond van goed werkgeverschap de werkgever gedwongen de arbeidsovereenkomst op te zeggen onder toekenning van de transitievergoeding. Eindelijk moet de werkgever op juiste wijze afscheid nemen van zijn zieke werknemer!

In de zaak die voor het Scheidsgerecht kwam, ging het om een werknemer die een IVA-uitkering kreeg en dus volledig en duurzaam arbeidsongeschikt was. De werkgever was niet langer verplicht om het loon door te betalen want de eerste twee ziektejaren waren verstreken.

Herkent u zich hierin? Meld u dan aan!

Meld u aan!

Aanmeldformulier

Eerst informatie
inwinnen?

Neem contact op met Haarsma Advocaten

Mr. L.H. Haarsma, ervaren arbeidsrechtadvocaat, heeft sinds haar triomf bij het Scheidsgerecht voor veel van haar cliënten succes geboekt door de werkgever te bewegen om het dienstverband te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding. Zij maakt zich hard voor de werknemers die gevangen gehouden worden in hun dienstverband en strijdt voor hen voor een goede afwikkeling van het dienstverband.