Selecteer een pagina

Mr. Ludith Haarsma behaalt wederom een succes voor een zieke werknemer in een slapend dienstverband.
De cliente, een ernstig zieke werkneemster, zag zich genoodzaakt haar werkgeefster Menzis BV in kort geding te dagvaarden omdat Menzis niet bereid bleek de arbeidsovereenkomst op te zeggen nu de werkneemster bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald. Alsdan behoeft Menzis niet de transitie vergoeding te betalen.

Anders is dat bij opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dan moet wel de transitievergoeding worden voldaan. De rechter oordeelde dat het niet opzeggen onder de gegeven omstandigheden moet worden betiteld als slecht werkgeverschap en heeft Menzis veroordeeld binnen 48 uur na betekening door de deurwaarder zich tot het UWV te wenden om toestemming te krijgen de overeenkomst op te zeggen. Dit alles met als stok achter de deur een dwangsom. Daarbij is Menzis in de kosten veroordeeld.

Klik hier om de uitspraak te bekijken.